Đóng lại
Đăng nhập
Email *
Mật khẩu *
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Đóng lại
Đăng ký
Họ và tên *
Điện thoại *
Email *
Giới tính
Mật khẩu *
Nhập lại mật khẩu *
Bạn đã có tài khoản Đăng nhập
Đóng lại
Khôi phục mật khẩu
Vui lòng gửi mail. Chúng tôi sẽ gửi link khởi tạo mật khẩu mới quan email của bạn
Facebook

Thành tích đạt được

Ngày đăng: 06/06/2021 - 09:31 PM 1.139 lượt xem

 
Những thành tích đạt được 10 năm 2011- 2020 của Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam:

- Năm 2011
+ Nhà trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
+ UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 02 khoa
+ Nhà trường được Thủ tướng Chính phủ  tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc 
+ Tập thể lao động tiên tiến: 05
+ Cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 79
+ Cá nhân được tặng giấy khen: 52 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 03 người
+ Cá nhân được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen: 01 người
+ Tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Hà Nam đoàn nhà trường: Tập thể nhất toàn đoàn, cá nhân 03 giải nhất.
 
 - Năm 2012
+ Nhà trường được Bộ LĐTB&XH được tặng bằng khen tập thể lao động xuất sắc 
+ Nhà trường  được UBND tỉnh tặng cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc
+ Nhà trường  được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba
+ UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 02 khoa 
+ Tập thể lao động tiên tiến: 07
+ Cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 78
+ Cá nhân được tặng giấy khen: 55 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 04 người
+ Cá nhân được tặng bằng khen cấp bộ : 03 người
+ Tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc đạt 01 giải nhì nghề Điện công nghiệp.

- Năm 2013
+ Nhà trường UBND tỉnh tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc
+ UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 02 khoa
+ Tập thể lao động tiên tiến: 11
+ Cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 81
+ Cá nhân được tặng giấy khen: 40 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 08 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh : 02 người
+ Tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Hà Nam đoàn nhà trường: Tập thể nhất toàn đoàn; cá nhân 02 giải nhất, 01 giải nhì.

- Năm 2014
+ Nhà trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
+ UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 01 khoa
+ Tập thể lao động tiên tiến: 09
+ Cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 80 người
+ Cá nhân được tặng giấy khen: 40 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 10 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 01 người
+ Cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen: 01 người

- Năm 2015
+ Nhà trường được UBND tỉnh tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc
+ UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 03 tập thể
+ Tập thể lao động tiên tiến: 11
+ Cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 78
+ Cá nhân được tặng giấy khen: 40 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 11 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh : 01 người
+ Cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen: 04 người
+ Tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Hà Nam đoàn nhà trường: Tập thể nhất toàn đoàn; cá nhân 02 giải nhất, 01 giải nhì.
+ Tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc đạt 01 giải nhì nghề Công nghệ ô tô.

- Năm 2016:
+  Nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc
+ UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 02 tập thể
+  Tập thể Lao động tiên tiến: 11 tập thể
+ Cá nhân Lao động tiên tiến: 98 người
+ Cá nhân  được tặng Giấy khen: 47 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 10 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh : 01 người
+ Cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen: 01 người.

- Năm 2017:
+  Nhà trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc
+  Nhà trường được Bộ LĐTB&XH tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc
+ UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 03 tập thể
+  Tập thể Lao động tiên tiến: 11 tập thể
+ Cá nhân Lao động tiên tiến: 89 người
+ Cá nhân  được tặng Giấy khen: 45 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 12 người
+ Cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen: 01 người.
+ Tham gia Hội giảng giáo viên dạy nghề tỉnh Hà Nam năm 2017 có 05 thầy, cô tham gia, kết quả:: Tập thể nhất toàn đoàn; cá nhân 01 giải nhất, 04 giải nhì.

- Năm 2018:
+  Nhà trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua tập thể lao động xuất sắc
+  Tập thể Lao động tiên tiến: 09 tập thể
+ Cá nhân Lao động tiên tiến: 87 người
+ Cá nhân  được tặng Giấy khen: 45 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 12 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 01
+ Cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen: 01 người
+ Cá nhân được Bộ LĐTB&XH tặng Bằng khen: 01 người.
+ Cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Ba: 01 người.

- Năm 2019:
+  Nhà trường được Giám đốc Sở tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến
+  Tập thể Lao động tiên tiến: 10 tập thể
+ Cá nhân Lao động tiên tiến: 101 người
+ Cá nhân  được tặng Giấy khen: 52 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 08 người
+ Tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh Hà Nam tháng 11/2019 có 04 thầy, cô tham gia, kết quả: Tập thể nhì toàn đoàn; cá nhân 01 giải Nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

- Năm 2020:
+  Nhà trường được Giám đốc Sở tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến
+  Tập thể Lao động tiên tiến: 10 tập thể
+ Cá nhân Lao động tiên tiến: 101 người
+ Cá nhân  được tặng Giấy khen: 50 người
+ Cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 15 người
+ Cá nhân được Bộ LĐTB&XH tặng Bằng khen có thành tích giai đoạn 2015-2020: 03 người.
+ Cá nhân được Bộ LĐTB&XH tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp LĐ-TBXH”: 31 người.

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ NAM
© Bản quyền 2021 thuộc về Trường Cao đẳng nghề Hà Nam
Đang online: 7Tổng truy cập 622.300