Đóng lại
Đăng nhập
Email *
Mật khẩu *
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Đóng lại
Đăng ký
Họ và tên *
Điện thoại *
Email *
Giới tính
Mật khẩu *
Nhập lại mật khẩu *
Bạn đã có tài khoản Đăng nhập
Đóng lại
Khôi phục mật khẩu
Vui lòng gửi mail. Chúng tôi sẽ gửi link khởi tạo mật khẩu mới quan email của bạn
Facebook

Quy chế, quy định

Nội quy công tác học sinh, sinh viên nội trú

10/06/2021 489 lượt xem
HSSV nội trú chịu sự quản lý của Trường Cao đẳng nghề Hà Nam có nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của nhà trường trong công tác quản lý HSSV nội trú.

Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp

10/06/2021 356 lượt xem
Quy chế này quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra trong quá trình học nghề và công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề, trình độ sơ cấp nghề hệ chính quy đối với sinh viên, học sinh, người học nghề (sau đây gọi chung là người học nghề)

Quy chế tuyển sinh học nghề

10/06/2021 380 lượt xem
Quy chế này quy định về tuyển sinh học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp, bao gồm: hình thức tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, chính sách ưu tiên tuyển sinh đối với từng loại đối tượng và khu vực; trình tự, thủ tục tuyển sinh đối với từng trình độ dạy nghề.

Quy chế công tác học sinh, sinh viên trường Cao Đẳng Nghề Hà Nam

10/06/2021 338 lượt xem
Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; nội dung công táchọc sinh, sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý công tác học sinh, sinh viên;khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh, sinh viên

Nội quy công tác học sinh, sinh viên ngoại trú

10/06/2021 393 lượt xem
HSSV ngoại trú chịu sự quản lý của Trường Cao đẳng nghề Hà Nam, chính quyền địa phương và có nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Nhà trường và chính quyền địa phương trong công tác quản lý HSSV ngoại trú.

Quy chế công tác học sinh, sinh viên

10/06/2021 1.774 lượt xem
Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên; nội dung công tác học sinh, sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý công tác học sinh, sinh viên; khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ NAM
© Bản quyền 2021 thuộc về Trường Cao đẳng nghề Hà Nam
Đang online: 8Tổng truy cập 583.440