Đóng lại
Đăng nhập
Email *
Mật khẩu *
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Đóng lại
Đăng ký
Họ và tên *
Điện thoại *
Email *
Giới tính
Mật khẩu *
Nhập lại mật khẩu *
Bạn đã có tài khoản Đăng nhập
Đóng lại
Khôi phục mật khẩu
Vui lòng gửi mail. Chúng tôi sẽ gửi link khởi tạo mật khẩu mới quan email của bạn
Facebook

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Ngày đăng: 07/06/2021 - 01:51 PM 1.803 lượt xem
Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài vụ 

-  Trưởng phòng:  Nguyễn Tùng Lâm
- Sinh năm: 1990
- Trình độ chuyên môn: Đại học
 

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng kế hoạch - tài vụ

- Chức năng:
+ Phòng kế hoạch tài vụ là phòng chức năng tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý - tài chính - kế toán trong nhà trường theo quy định của Pháp luật.
+ Tổ chức thực hiện các chuyên môn nghiệp vụ và giám sát các hoạt động kinh tế tài chính, vật tư tiến vốn, tài sản của nhà trường.
 
- Nhiệm vụ:
+ Lập kế hoạch tài chính quý, năm theo luật định
+ Quản lý tổ chức thu, chi các nguồn vốn, kinh phí trong và ngoài ngân sách. Xây dựng kế hoạch phân bổ chi tiêu hợp lý đúng pháp luật đáp ứng các yêu cầu đào tạo và các hoạt động khác trong nhà trường.
+ Lập kế hoạch xin các nguồn vốn bổ xung: Vốn xây dựng cơ bản, vốn chống xuống cấp, vốn tăng cường mua sắm trang thiết bị, vốn viện trợ trong và ngoài nước, phục vụ cho nhu cầu phát triển đào tạo của nhà trường.
+ Xây dựng các quy định nội bộ về việc cấp phát chi tiêu sử dụng các nguồn vốn và kinh phí, đảm bảo các nguyên tắc tài chính - kế toán.
+ Giám sát mọi hoạt động tài chính trong phạm vi nhà trường
+ Xây dựng hệ thống kế toán trong đơn vị, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công nhân viên trong phòng, thực hiện các công việc chuyên môn thuộc chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ tài chính và cấp trên đúng với quy định của Pháp luật.
+ Tổ chức hạch toán kế toán chi phí những hoạt động đào tạo kết hợp với sản xuất, dịch vụ trong nhà trường.
+ Tổ chức thực hiện công tác thống kê đánh giá lại vật tư, tài sản tiền vốn theo quy định của pháp lệnh và là uỷ viên thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản.
+ Thực hiện các báo cáo ( thống kê ) thanh quyết toán việc sử dụng vốn hàng quý, năm trình Hiệu trưởng để báo cáo cấp trên theo yêu cầu đột xuất và định kỳ.
+ Phối hợp với các đơn vị phòng, khoa thực hiện thanh toán kịp thời các khoản chi tiêu cho mọi hoạt động của nhà trường. Đảm bảo việc thanh toán lương, thưởng cho cán bộ, giáo viên, học bổng của học sinh đúng kỳ hạn, đúng chế độ quy định.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ NAM
© Bản quyền 2021 thuộc về Trường Cao đẳng nghề Hà Nam
Đang online: 6Tổng truy cập 622.410