Đóng lại
Đăng nhập
Email *
Mật khẩu *
Chưa có tài khoản? Đăng ký
Đóng lại
Đăng ký
Họ và tên *
Điện thoại *
Email *
Giới tính
Mật khẩu *
Nhập lại mật khẩu *
Bạn đã có tài khoản Đăng nhập
Đóng lại
Khôi phục mật khẩu
Vui lòng gửi mail. Chúng tôi sẽ gửi link khởi tạo mật khẩu mới quan email của bạn
Facebook

Chức năng và nhiệm vụ Khoa CNTT

Ngày đăng: 16/06/2021 - 04:44 PM 657 lượt xem

Khoa CNTT thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Hà Nam đã ban hành. Cụ thể như sau:
1. Chức năng
- Tổ chức đào tạo các hệ Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề cho học sinh – sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Tổ chức giảng dạy môn Tin học chung cho học sinh - sinh viên thuộc tất cả các khoa trong trường.
- Quản lý giảng viên, học sinh - sinh viên và tài sản do Nhà trường giao.
- Tham mưu cho Lãnh đạo trường các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chuyên môn phụ trách.
2. Nhiệm vụ
Công tác giảng dạy:

- Tổ chức, thực hiện giảng dạy các môn học/mô đun cơ sở và chuyên môn thuộc hệ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp theo kế hoạch chung của trường.
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, đào tạo theo chương trình, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy khi cần thiết.
- Xây dựng, chỉnh sửa bổ sung chương trình, giáo trình, đề cương chi tiết các môn học/mô đun, ngân hàng đề thi, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập.
- Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ theo quy định; thực hiện kế hoạch và phối hợp tổ chức các kỳ thi theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch và đề xuất nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của Khoa.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, theo quy định và tham gia các phong trào, Hội thi do nhà trường và ngành phát động.
Công tác quản lý giáo dục Học sinh – Sinh viên:
- Phân công giảng viên chủ nhiệm lớp.
- Phối hợp tốt với các đơn vị trong trường và phụ huynh học sinh thực hiện công tác giáo dục toàn diện cho HSSV.
- Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến HSSV.
Công tác khác:
- Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ giảng viên. Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, giảng viên theo quy định.
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định của Hiệu trưởng. Đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ xung, bảo trì trang thiết bị dạy và học. Sắp xếp đồ dùng, trang thiết bị phòng máy và thực hiện tiêu chuẩn 5S.
- Đề xuất xây dựng kế hoạch bảo trì thiết bị và đồ dùng dạy học; Xây dựng kế hoạch và lập dự toán vật tư phục vụ cho học viên thực hành, thực tập thực tế theo kế hoạch đào tạo của năm học .
- Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của khoa.
- Phụ trách quản trị hệ thống Cổng thông tin Webstie Nhà trường; Camera giám sát  đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Tham gia các Hội đồng tư vấn theo quyết định của Hiệu trưởng
- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của cấp trên.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu giao.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ NAM
© Bản quyền 2021 thuộc về Trường Cao đẳng nghề Hà Nam
Đang online: 5Tổng truy cập 583.466