Trang chủ
Skip Navigation Links
Thông tin nội bộ
Skip Navigation Links
Thời khóa biểu
Quản lý khoa học
Công tác HSSV
Nội quy - Quy chế
Giáo trình và Tài liệu
Các văn bảnExpand Các văn bản
Lượt truy cập 
Liên kết web 
Trang chủ »  - Phòng Kế hoạch Tài vụ
 
Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Trưởng phòng: Lại Thị Mai Lan
Sinh năm: 1975
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

- Phòng làm việc: Phòng Kế toán - Dãy nhà A - Khu A

- Địa chỉ cơ quan: Đường Lê Hoàn - phường Quang Trung - TP. Phủ Lý - Hà Nam

- Tell: 02263.854.275

 
Chi tiết...
 
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng kế hoạch - tài vụ
 

- Chức năng:
+ Phòng kế hoạch tài vụ là phòng chức năng tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý - tài chính - kế toán trong nhà trường theo quy định của Pháp luật.
+ Tổ chức thực hiện các chuyên môn nghiệp vụ và giám sát các hoạt động kinh tế tài chính, vật tư tiến vốn, tài sản của nhà trường.

- Nhiệm vụ:
+ Lập kế hoạch tài chính quý, năm theo luật định
+ Quản lý tổ chức thu, chi các nguồn vốn, kinh phí trong và ngoài ngân sách. Xây dựng kế hoạch phân bổ chi tiêu hợp lý đúng pháp luật đáp ứng các yêu cầu đào tạo và các hoạt động khác trong nhà trường.
+ Lập kế hoạch xin các nguồn vốn bổ xung: Vốn xây dựng cơ bản, vốn chống xuống cấp, vốn tăng cường mua sắm trang thiết bị, vốn viện trợ trong và ngoài nước, phục vụ cho nhu cầu phát triển đào tạo của nhà trường.
+ Xây dựng các quy định nội bộ về việc cấp phát chi tiêu sử dụng các nguồn vốn và kinh phí, đảm bảo các nguyên tắc tài chính - kế toán.
+ Giám sát mọi hoạt động tài chính trong phạm vi nhà trường
+ Xây dựng hệ thống kế toán trong đơn vị, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công nhân viên trong phòng, thực hiện các công việc chuyên môn thuộc chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ tài chính và cấp trên đúng với quy định của Pháp luật.
+ Tổ chức hạch toán kế toán chi phí những hoạt động đào tạo kết hợp với sản xuất, dịch vụ trong nhà trường.
+ Tổ chức thực hiện công tác thống kê đánh giá lại vật tư, tài sản tiền vốn theo quy định của pháp lệnh và là uỷ viên thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản.
+ Thực hiện các báo cáo ( thống kê ) thanh quyết toán việc sử dụng vốn hàng quý, năm trình Hiệu trưởng để báo cáo cấp trên theo yêu cầu đột xuất và định kỳ.
+ Phối hợp với các đơn vị phòng, khoa thực hiện thanh toán kịp thời các khoản chi tiêu cho mọi hoạt động của nhà trường. Đảm bảo việc thanh toán lương, thưởng cho cán bộ, giáo viên, học bổng của học sinh đúng kỳ hạn, đúng chế độ quy định.

 
Chi tiết...
Tìm kiếm Hỏi đáp Tiếng anh
Hình ảnh nhà trường
Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh
Hội giảng Tỉnh năm 2011
HỘI GIẢNG TOÀN QUỐC
Hội thi tay nghề 2012
Một số hình ảnh buổi giao lưu ngày 27/7
Một số hình ảnh các hoạt động của nhà trường
Văn bản liên quan
hairstyle quotes and sayings indique hair coupons mens hair pieces yaki straight hair weave great lengths hair extensions wholesale hair extensions uk colored hair extensions clip in she clip in hair extensions hair extensions hidden crown hair wholesale great lengths hair extensions damage long wigs cute hairstyles for short straight hair boots hair treatment ladies wigs